Selecteer Pagina

PromoTec

door | 1 jul, 2023 | Bedrijveninfo

PromoTec denkt al 50 jaar aan het milieu

‘Onze pompen lekken niet’

De industrie gebruikt vloeistoffen bij de productie van halffabricaten of eindproducten. Agressieve stoffen vaak, op heel hoge of heel lage temperatuur. De machines moeten daar wel tegen kunnen, inclusief de pompen die daarin draaien. 

Tekst: Peter Otte

De Hilversumse pompenspecialist PromoTec was onder oprichter Herman Burggraaff in de jaren zeventig van de vorige eeuw al bezig met milieutoepassingen voor afvalwater. Zijn dochter Eky voert nu de directie: “Hij was zijn tijd ver vooruit, toen niemand het nog over milieu had. Hij importeerde lekvrije pompen uit Japan en de USA. En dat doen we nog steeds, deels bij dezelfde leveranciers.”

In vaktaal heten het asafdichtingsloze pompen. PromoTec levert, naast magneetgedreven pompen, al sinds begin jaren tachtig Wanner Hydra-Cell sealless membraanpompen, gefabriceerd in de USA. Asafdichtingsloos wil zeggen dat er geen pakking (mechanical seal) in de pomp zit. Dat maakt de pompen volledig lek- en uitstootvrij. Een pakking kan gaan lekken en dat is uit den boze in het werkveld waarin deze pompen worden gebruikt. 

Asafdichtingsloos

Asafdichtingsloze pompen vragen minder onderhoud, er hoeven immers geen mechanical seals vervangen te worden. Minder onderhoud betekent minder stilstand en is ook gewenst door het toenemend tekort aan onderhoudstechnici. Lekkages zijn funest voor het milieu en niet meer acceptabel vanwege de steeds strengere regelgeving.

Eky Burggraaff (foto Mark Prins)

Eky Burggraaff: “Wij krijgen soms van klanten te horen dat onze pompen, die dertig jaar geleden zijn geleverd, nog steeds perfect werken. Geen uitval, geen lekkages. En dan zijn we best trots.”

Die lange levensduur rechtvaardigt bij veel bedrijven de aanschaf van de asafdichtingsloze centrifugaal- en verdringerpompen die PromoTec levert. Ze zijn dan wel duurder, maar gaan dus ook véél langer mee en geven zelden of nooit problemen. Waardoor de life cycle costs juist lager zijn dan bij traditionele sealpompen.
Eky Burggraaff: “Ze verdienen zichzelf heel snel terug. Bedrijven benaderen ons vaak voor onze expertise en jarenlange ervaring. Zij hebben een toepassing, wij kunnen daarvoor – altijd in samenspraak – een oplossing bieden.”

Nieuwe energie

Eky Burggraaff: “Ook veel start-ups en innovatieve bedrijven in de nieuwe energie weten ons te vinden. En we bieden technische ondersteuning en leveren pompen voor bijvoorbeeld pilot plants en aan bedrijven actief in toepassingen als waterstof of accuvloeistof.”

Actueel is de waterstofproductie. Deze stelt bedrijven voor een groot vraagstuk, welke pomp te kiezen. “De combinatie van waterstofbromide met een metalen pomp zou leiden tot schade aan pomp en systeem. De pomp lost van binnen langzaam op en daardoor raakt de bromide vervuild. Door te kiezen voor een geheel van kunststof vervaardigde magneetgedreven, dus lekvrije pomp van PVDF (Polyvinylideenfluoride) met PVDF-filled carbon rotor konden we de klant toch met een speciaal voor hen vervaardigde pomp helpen. Die extra stap van ons en van de fabriek Greenpumps draagt bij aan de innovatie, die plaatsvindt in de nieuwe energie”, aldus Eky Burggraaff. 

Milieueisen 

Ze noemt nog een aansprekend voorbeeld, actueel in verband met stikstofdiscussies. “Bij een varkenshouderij wordt varkensurine omgezet naar schoon water. Dit vermindert de ammoniak- en stikstofuitstoot. Daarvoor is een lekvrije, sealless pomp [zonder pakking, red.] de beste keuze. Geen urinelekkage langs de seals, want die zijn er niet. En de pomp kan vaste deeltjes verpompen zonder schade.” Bij deze klant werd bijvoorbeeld een Wanner Hydra-Cell membraanpomp ingezet.

De steeds aangescherpte milieueisen dwingen bedrijven ook schoner en efficiënter te gaan werken. Zo werd een bedrijf dat TDI (Tolueen Di-Isocyanaat) vervoert in tankwagens door de milieudienst gedwongen de geconstateerde lekkages voortaan te voorkomen.

Eky Burggraaff: “Voorheen vond het overpompen van TDI van en naar de tankwagens plaats met perslucht. Maar daarbij kwamen niet-explosieve, maar wel giftige dampen vrij in de buitenlucht. Na ons advies kozen ze voor een Hermag busmotorpomp, volledig lek- en uitstootvrij en met een dubbele afscherming van de atmosfeer.”

Duurzaamheid in DNA

Zo is milieuvriendelijk werken voor PromoTec 50 jaar geleden al een speerpunt geworden en is dat al die tijd gebleven. PromoTec loopt eigenlijk al tientallen jaren vóór door duurzame pompen te leveren, zonder afdichtingen. En het bedrijf heeft nu door de strengere milieunormen de wind mee. Eky Burggraaff: “Vaak komen bedrijven bij ons om oude, veelal lekkende pompen te vervangen door lekvrije pompen. Om onderhoudskosten en energie te besparen, maar zeker ook om hun personeel en het milieu te beschermen.”

Het motto van PromoTec is volgens Eky Burggraaff dan ook: “Duurzaamheid zit in ons DNA. Onze uitstootvrije pompen bieden maximale bedrijfsveiligheid en houden de grond en de lucht schoner en de wereld groener. En we doen dat met de professionaliteit van een groot bedrijf en de betrokkenheid van een familiebedrijf.”

 

 

 

 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!