Selecteer Pagina

Equans

door | 3 jan, 2024 | Bedrijveninfo

Uitdagingen in de industrie

Een diepgaande blik op hoogspanning 

In de complexe wereld van de industrie staat een groot aantal bedrijven voor aanzienlijke uitdagingen rond onderwerpen die met assetmanagement samenhangen. Deze uitdagingen lijken alleen maar groter te worden als het gaat over een specifiek vakgebied als hoogspanning. Wat zijn dan de ervaringen van bedrijven die worstelen met dit soort vraagstukken en wat is dan de impact van veranderende wet- en regelgeving en de opkomst van nieuwe stakeholders, die worden gedreven door trends zoals elektrificatie en de inbedding van nieuwe dan wel alternatieve energiebronnen?

Erwin van der Somme, installatieverantwoordelijke bij Equans, kent als geen ander het veelvoorkomende standpunt bij industriële bedrijven: ‘Alles werkt, de fabriek draait, dus waarom zouden we ons zorgen maken.’ “Dit is echter een schijnbare geruststelling, die vaak voortkomt uit een gebrek aan bewustzijn van de sluipende risico’s waarmee bedrijven te maken hebben”, verklaart hij. “De voortdurende veranderingen in regelgeving en onder andere het kennisverlies bij vertrek van ervaren medewerkers vereisen expliciete aandacht. Daarnaast is het van cruciaal belang om te erkennen dat de levensduur van installaties niet oneindig is en dat de levering van energie niet iets vanzelfsprekends is. Onderhoud en aanpassingen kunnen de levensduur verlengen, maar het wordt steeds uitdagender om reserveonderdelen te verkrijgen. Deze uitdaging is slechts een van de vele onzichtbare risico’s die bedrijven lopen, zoals het plotseling uitvallen van machines of, erger nog, het ontstaan van brand. Deze risico’s worden nog versterkt in sectoren die werken met gevaarlijke stoffen, waar stilstand door hoogspanningsuitval onwenselijk is en de gevolgen onbeheersbaar worden.”

Onzichtbare kosten 

“Wanneer we de problemen vanuit het perspectief van bedrijven benaderen, realiseren we ons dat het beheren van assetmanagement niet alleen draait om het voldoen aan regels. Het gaat ook om het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering en het minimaliseren van onvoorziene kosten die kunnen ontstaan door ondoordachte veranderingen. Dit is niet anders als het gaat om hoogspanningsinstallaties”, zegt Van der Somme.

Bedrijven hebben te maken met een toenemende druk door veranderingen in wet- en regelgeving, waarbij regels over milieu, verduurzaming en energieverbruik regelmatig evolueren. Managers worden geconfronteerd met de uitdaging om deze voortdurende veranderingen bij te houden en ook deze te vertalen naar onder andere de hoogspanningsinstallaties, naast hun alomvattende verantwoordelijkheden. Robert Lucas, verantwoordelijk voor hoogspanning binnen Equans, snapt dat het lastig is om allemaal bij te houden. “De manager die verantwoordelijk is voor de installaties heeft meestal ook andere taken. Terwijl wij ons de hele dag mogen bezighouden met hoogspanning. Wij hebben alle regels paraat; het is ons vakgebied.”

Assetmanagement is niet langer beperkt tot het handhaven van bestaande systemen, zegt Lucas. “Als het gaat om hoogspanning zijn dit veel systemen die soms al in de jaren ‘70 en ’80 zijn geëngineerd en gebouwd. Het gaat ook om het omarmen van nieuwe mogelijkheden en het navigeren door een landschap met veranderende stakeholders. Een duidelijk voorbeeld hiervan is de toenemende focus op elektrificatie en de integratie van nieuwe energiebronnen in industriële processen. Deze veranderingen brengen niet alleen nieuwe uitdagingen met zich mee, maar creëren ook de noodzaak voor bedrijven om hun personeel voortdurend bij te scholen. Opleidingen worden cruciaal, niet alleen voor het voldoen aan de huidige normen rondom hoogspanning, maar ook om werknemers voor te bereiden op de verschuivende dynamiek van de industrie.”

Bewustwording en samenwerking

Wetende dat voor veel bedrijven de beheersing van hoogspanning en energiesystemen lastig is, betekent dat bewustwording en samenwerking de sleutels vormen tot het aanpakken van deze uitdagingen. “Je kan wegkijken, maar er komt vanzelf een moment dat er een probleem ontstaat of dat je als bedrijf gedwongen wordt om actie te ondernemen. 

Hoogspanningsinstallaties als transformatoren en dergelijke zijn geen off-shell producten en de benodigde kennis is ook niet op elke straathoek te vinden; je zal dus een en ander moeten borgen in een assetmanagementplan, zodat je niet opeens voor een voldongen feit wordt geplaatst”, aldus Lucas. Van der Somme en hij hebben een aanpak die niet alleen op de techniek is gericht, maar ook op de toekomstige behoeften van een bedrijf en de langetermijnontwikkelingen in de energiemarkt. Dit komt vaak samen in een elektrotechnisch veiligheidsbeleid; geen op zichzelf staande oplossing, maar een leidraad voor de toekomst, waarin een partij als Equans vanuit haar expertise als klankbord kan fungeren. Van der Somme concludeert: “Equans biedt diverse oplossingen en diensten rondom de energietransitie, digitale transitie en de industriële transitie. Een belangrijke pijler hierin is het creëren van bewustwording, zodat we niet alleen werken in, maar ook aan de industrie.”

Constant verbeteren

Met innovatieve technische, duurzame en digitale oplossingen helpt Equans opdrachtgevers binnen de utiliteit, industrie en overheden. Constant verbeteren staat daarbij voorop. Zo helpt het bedrijf zijn klanten bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen. En staat het hen bij in transities op het gebied van energie en digitalisering.

Het voortdurend blijven scholen van personeel is een noodzaak om bij te blijven met alle veranderingen. Equans brengt met een opleidingscontainer diverse technische opleidingen naar locatie, zodat theorie en praktijk direct kunnen worden verenigd .

 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!