Selecteer Pagina

Warmtegestuurde processen kunnen efficiënter

door | 26 mei, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Energie

English translation ->

De efficiency van warmtegestuurde processen in de fijnchemie, papier- en agrofoodindustrie kan worden verbeterd. Dankzij het gebruik van innovatieve procesontwerpen kan de CO2-uitstoot in 2030 met 3 Mton worden verminderd.

Dit stelt het programma The Heat is On, waarin bedrijven samenwerken om de efficiency van warmtegestuurde processen in deze sectoren te verbeteren. Dan kan het verbruik van fossiele brandstoffen omlaag en verbetert de energie-efficiëntie. Nu veroorzaken deze warmtegedreven processen 40 tot 80 procent van de CO2-uitstoot. 

Warmtegestuurde processen

Het programma, dat wordt gecoördineerd door het Institute for Sustainable Process Technology, richt zich op drie punten. Ten eerste naar efficiënt ontwateren en drogen met behulp van technologieën voor hoge vaste stoffen. Hierdoor hoeft er 10 procent minder water te worden verdampt of gedroogd.

Drogen

Verder richt The Heat is On zich op gecombineerde concepten voor warmte-integratie en innovaties op het gebied van drogen. Dit kan ervoor zorgen dat er 50 procent minder fossiele brandstoffen voor drogen worden gebruikt. Het derde punt zijn ‘slimme productieoplossingen’ die door een betere procesbeheersing 10 procent energiebesparing opleveren.

Zie ook: ‘Een goede kans’

English translation

Heat driven processes can be more efficient

The efficiency of heat driven processes in the fine chemicals, paper and agri-food industries can be improved. Thanks to the use of innovative process designs, CO2 emissions can be reduced by 3 Mton in 2030.

This is the target of the programme The Heat is On, in which companies cooperate to improve the efficiency of heat driven processes in these sectors. This can reduce the consumption of fossil fuels and improve energy efficiency. Today, these heat driven processes account for 40 to 80 per cent of CO2 emissions.

Three points

The programme, which is coordinated by the Institute for Sustainable Process Technology, focuses on three points. Firstly, towards efficient dewatering and drying using high solids technologies. This will reduce the amount of water that needs to be evaporated or dried by 10 per cent.

Drying

Furthermore, The Heat is On focuses on combined concepts for heat integration and innovations in the field of drying. This could lead to a 50 per cent reduction in the use of fossil fuels for drying. The third point is ‘smart production solutions’ that save 10 percent energy through better process control.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!