Selecteer Pagina

Toekomstscenario’s helpen Havenbedrijf Rotterdam

door | 4 okt, 2022 | Archief, Energie, Haven

Foto: Eric Bakker/Havenbedrijf Rotterdam

English translation ->

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft vier toekomstscenario’s en bijbehorende wereldbeelden samengesteld. Dit moet de haven helpen om zich op de toekomst voor te bereiden.

Geopolitieke, economische, maatschappelijke en technologische veranderingen in de komende jaren zullen van invloed zijn op het havenindustrieel complex in Rotterdam. Voor de Rotterdamse haven gaat het een groot verschil maken of de energietransitie doorzet of stokt, of machtsblokken handelsbarrières oprichten of dat de vrije handel floreert en of consumenten voor prijs of voor kwaliteit kiezen. 

Vier toekomstscenario’s

Om zich voor te bereiden op de keuzes van de toekomst heeft het Havenbedrijf Rotterdam vier toekomstscenario’s en bijbehorende wereldbeelden opgesteld. De eerste is Connected Deep Green, waarbij logistieke ketens wereldwijd samenwerken om de doelen tegen klimaatverandering te halen. In Regional Well-Being – het tweede scenario – werken regionale clusters aan de leefomgeving, privacy en welzijn. In het derde toekomstbeeld Protective Markets heerst er wantrouwen tussen machtsblokken met concurrerende economische belangen. Bij Wake-Up Call ontstaat er door externe schokken het besef dat samenwerking en rigoureuze maatregelen nodig zijn om CO2-uitstoot te beperken.

Ingrijpende veranderingen

“Deze jongste inschattingen laten zien dat ons portfolio de komende dertig jaar ingrijpend verandert. De toekomstscenario’s helpen ons om de positie van het havenindustriële complex gericht te versterken door in te zetten op voldoende productie- en verwerkingscapaciteit, goede connectiviteit met de belangrijkste achterlandmarkten en het versnellen van duurzaamheid”, licht Allard Castelein toe, ceo van het Havenbedrijf Rotterdam.

Zie ook: Havenbedrijf verruilt NAP voor internationale standaard

English translation

Future scenarios help Port of Rotterdam Authority

The Port of Rotterdam Authority has compiled four future scenarios and corresponding world views. This should help the port prepare for the future.

Geopolitical, economic, social and technological changes in the coming years will affect the port-industrial complex in Rotterdam. For the port of Rotterdam, it will make a big difference whether energy transition continues or stalls, whether power blocks erect trade barriers or free trade flourishes, and whether consumers choose price or quality.

World views

To prepare for the choices of the future, the Port of Rotterdam Authority has drawn up four future scenarios and corresponding world views. The first is Connected Deep Green, in which logistics chains cooperate globally to meet climate change targets. In Regional Well-Being – the second scenario – regional clusters work on the living environment, privacy and well-being. In the third future scenario Protective Markets, mistrust prevails between power blocks with competing economic interests. In Wake-Up Call, external shocks create an awareness that cooperation and rigorous measures are needed to reduce CO2 emissions.

Dramatically changes

“These latest assessments show that our portfolio will change dramatically over the next 30 years. The future scenarios help us to strengthen the position of the port-industrial complex in a targeted way by focusing on sufficient production and processing capacity, good connectivity with key hinterland markets and accelerating sustainability,” explains Allard Castelein, CEO of the Port of Rotterdam Authority.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!