Selecteer Pagina

Stijn van Els benoemd als honorair consul in Duitsland

door | 2 aug, 2021 | Nieuws, Redactioneel

English translation ->

Op 12 juli 2021 is Stijn van Els officieel benoemd tot honorair consul-generaal voor Duitsland in Rotterdam. Van Els werd voor deze rol gevraagd door zijn jarenlange carrière in Duitsland, zijn uitstekende kennis van taal en cultuur en zijn grote netwerk in de Duits-Nederlandse betrekkingen.elijke hubterminal voor vloeibaar CO2 op de Maasvlakte in de haven van Rotterdam, Nederland.

Havenbedrijf Rotterdam is trots op de eervolle functie die Van Els de komende jaren gaat vervullen. Deze rol biedt een waardevolle ondersteuning voor de economische betrekkingen tussen Nederland en Duitsland en geeft aan hoe nauw de banden zijn tussen de Rotterdamse haven en Duitsland.

Honorair consul

Duitsland heeft in totaal 5 honoraire consuls in Nederland. Stijn van Els behartigt de belangen van de Duitse staat in de regio Rotterdam. Primair richt zijn taak zich op het behartigen van de Duitse belangen op het gebied van economische diplomatie. Daarnaast voert hij verschillende representatieve taken uit. Zo vertegenwoordigt hij Duitsland herdenkingsevenementen, culturele evenementen of netwerkbijeenkomsten.

Loopbaan Van Els

Stijn van Els heeft ruim 30 jaar bij Shell gewerkt in verschillende functies. Zo was hij onder andere CEO en landvoorzitter van Shell in Duitsland en heeft hij belangrijke werkzaamheden op het gebied van energietransitie in Duitsland geleid.

Na zo’n 6 jaar in Duitsland te hebben gewoond en gewerkt is Van Els sinds 2019 terug verhuisd naar Nederland en werkzaam bij Havenbedrijf Rotterdam als director Commercial, waarbij hij verantwoordelijk is voor de realisatie van belangrijke energietransitie en andere complexe trajecten.

Van Els is naast voorzitter van de raad van toezicht van tankopslagbedrijf EVOS en voorzitter van de Raad van Toezicht van IDA foundation, ook Commissaris bij TenneT, de beheerder van de hoogspanningsnetten door heel Nederland en het grootste deel van Duitsland.

English translation

Stijn van Els appointed Honorary Consul in Germany

On 12 July 2021, Stijn van Els will be officially appointed Honorary Consul General for Germany in Rotterdam. Van Els was asked for this role because of his many years of career in Germany, his excellent knowledge of the language and culture and his large network in German-Dutch relations.The German hub terminal for liquid CO2 on the Maasvlakte in the port of Rotterdam, the Netherlands.

The Port of Rotterdam Authority is proud of the honourable position which Van Els will fulfil in the coming years. This role provides valuable support for the economic relations between the Netherlands and Germany and demonstrates the close ties between the port of Rotterdam and Germany.

Honorary Consul

Germany has a total of 5 honorary consuls. Stijn van Els represents the interests of the German state in the Rotterdam region. His primary task is to promote German interests in the field of economic diplomacy. In addition, he performs various representative tasks. For example, he represents Germany at commemorative events, cultural events or networking events.

Career Van Els

Stijn van Els has worked for Shell for over 30 years in various positions. Amongst others, he was CEO and country president of Shell in Germany and led important work in the field of energy transition in Germany.

After living and working in Germany for some 6 years, Van Els has moved back to the Netherlands since 2019 and works at the Port of Rotterdam Authority as Director Commercial, where he is responsible for the realisation of important energy transition and other complex projects.

Van Els is not only chairman of the supervisory board of tank storage company EVOS and chairman of the supervisory board of IDA foundation, he is also a supervisory director of TenneT, the operator of the high-voltage grids throughout the Netherlands and most of Germany.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!