Foto: AVR

Nu er steeds meer wordt gerecycled, doemt een nieuw veiligheidsrisico aan de horizon op. Brand door broei en zelfontbranding van batterijen komt geregeld voor en kan tot aanzienlijke schade leiden. “Zorg dat de preventie op orde is”, zegt Ronald Koster van adviesbureau Burghgraef van Tiel.

Wilt u dit artikel in z'n geheel lezen?

Log dan eerst in of kijk onder 'abonneren' of er een abonnement op Europoort Kringen voor u bij zit.