Selecteer Pagina

Cool Industries

door | 1 mrt, 2024 | Bedrijveninfo

‘AI zal doorbouwen op smart maintenance als basis’

Maarten Wijffelaars startte zeven jaar geleden het bedrijf Cool Industries. Hij wil met zijn onderneming het beheer van industriële koelinstallaties efficiënter, goedkoper en betrouwbaarder maken. “Smart maintenance brengt klanten heel veel goeds.”

Tekst: Mels Dees

Wat wilde je als nieuw bedrijf anders doen dan de concurrentie?

“In feite werken veel bedrijven nog als een traditionele reseller. Ze kopen koeltorens en dry coolers in bij de fabrikant en verkopen die met marge. De klanten, in bijna elke markt, verwachten inmiddels echter meer. We noemen dat vaak Value Added Services, of gebruiken de uitdrukking dat klanten ontzorgd willen worden. En dat is eigenlijk precies wat Cool Industries doet.”

In welke vorm realiseren jullie dat?

“Ik startte met een nieuw bedrijf in de markt, dus ik moest me onderscheiden om marktaandeel en omzet te realiseren. Ik keek welk pijnpunt mijn klanten hebben en probeerde dat voor hen op te lossen.”

Maak dat eens iets concreter.

“Koeltorens en dry coolers komen terecht in onder meer de aardappelverwerkende industrie. Maar ook in de Europoort staan veel koeltorens op sites. Zo’n apparaat is binnen de 24/7 productieomgeving als het om de aanschafkosten gaat een relatief kleine investering. Maar als juist die machine het een paar uur niet doet, dan is de financiële schade enorm. Koeling speelt immers een heel belangrijke rol in de bedrijfszekerheid van veel ondernemingen. Dat maakt het beheer of onderhoud ervan zo belangrijk. 

Als je nu de kans op een incident fors weet te verminderen, zonder dat de kosten voor het onderhoud significant stijgen, dan ontzorg je de site-owner in de meest letterlijke zin. Je vergroot dan immers aantoonbaar de bedrijfszekerheid, tegen een lage investering.”

Op dat moment komt smart maintenance om de hoek kijken.

“Precies. Daarmee beschikte ik bij de oprichting van de onderneming over een andere en vernieuwende verkooppropositie…”

…die je wellicht nog niet zo noemde.

“Klopt. Het woord ‘smart’ gebruikten we nog niet in 2017, maar de filosofie is dezelfde. We onderscheidden toen correctief maintenance, dat is reactief onderhoud bij storingen, preventief onderhoud en conditioned based maintenance.

Bij condition based moet je denken aan het meten van trillingen en het stroomverbruik van een motor, of de temperatuur van een installatie. Bij afwijkingen in trillingen, geluid of temperatuur kun je in een vroeg stadium vaststellen dat een installatie niet optimaal draait. Zonder echter vaak acuut tot een stop over te moeten gaan. Je kunt het onderhoud plannen op een rustig moment, zodat de impact van de stop beperkt blijft – en je het wellicht kunt combineren met het vervangen van andere onderdelen waarvan door monitoring blijkt dat de werking niet optimaal is. Dat hebben we vertaald naar ons businessmodel.”

En vervolgens werd dat verrijkt in de vorm van wat we nu smart maintenance noemen?

“Precies. Ik kwam in contact met het platform Smart Industry. En dat inspireerde ons om intensief na te denken hoe we smart maintenance konden inrichten voor koeltorens. Concreet komt het erop neer continu data uit de installaties te verzamelen, onder meer door sensoren, en die te verwerken in een digitale omgeving. 

Vervolgens kunnen we op afstand, dus remote, beoordelen of een installatie direct in onderhoud moet, of dat er andere oplossingen mogelijk zijn. Op die manier hebben klant en Cool Industries continu controle over de installatie, in plaats van momentopnames, zoals bij preventive en condition based maintenance.”

Dat is een behoorlijk opgave voor een relatief kleine onderneming. 

“Klopt. Cool Industries is niet heel groot, en we kunnen dit niet in ons eentje realiseren. Samen met Ericsson hebben we de datacommunicatie opgezet en onderzocht in de vorm van een proefproject. Daarmee kwamen we in aanmerking voor ondersteuning door het investeringsfonds Smart Maintenance. We realiseerden een pilot in Rijen, de plaats waar Ericsson gevestigd is, en vervolgens maakten we er ons product van.”

En zo groeide Cool Industries uit tot het bedrijf dat het nu is?

“Ja. In de loop van vijf jaar hebben we een commercieel product op de markt kunnen zetten. En daarbij richten we ons niet alleen op koeltorens en dry coolers, maar ook op andere installaties. Onze intelligente omgeving kan data verwerken uit een groot aantal bronnen. Dat digitale platform geeft inzicht in het gedrag van machines, en zorgt in voorkomende situaties voor alarmeringen.”

En verkopen jullie nog steeds ook de hardware?

“Zeker. En bij voorkeur aangevuld met diensten en software op abonnementsbasis.”

Sinds een jaar wordt er veel gesproken over Artificial Intelligence (AI), hoe kijken jullie daarnaar?

“Dat is een volgende en heel interessante stap. Je kunt echter niet van niets naar AI sprinten. Wij zijn van mening dat je als bedrijf de stappen van preventief en condition based onderhoud moet hebben doorlopen voordat je AI kunt toepassen. Met AI kun je vervolgens algoritmes voeden met nog meer data, zoals energieverbruik en watermanagement, en nog nauwkeuriger tot voorspellend onderhoud komen. 

Smart maintenance en smart monitoring brengen echt heel veel moois voor onze klanten. Zo groeit maintenance uit tot een gerichte actie die je op een door jouw bepaald tijdstip uitvoert naar aanleiding van slimme monitoring.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!