Stikstofprobleem

Bernard Wientjes, voorzitter van de VNCI, maant het kabinet op te schieten met het vinden van een oplossing voor het stikstofprobleem. Dit omdat de Raad van State het Programma Aanpak Stikstof (PAS) dit voorjaar ongeldig heeft verklaard.

“Het aantal bedrijven dat aan VNO-NCW meldt geraakt te worden door het feit dat het geen bouwvergunning krijgt en niet kan investeren stijgt per dag”, waarschuwt Wientjes.

Stikstofprobleem

Hij stelt dat de VNCI niet tegen het beperken van de stikstofuitstoot an sich is. “Maar als je NOx-uitstoot gaat beperken door niet te investeren en je haalt vervolgens door niet te investeren de CO2-reductiedoelstellingen niet, ontstaat er een absurde situatie. Ook de investeringen van de overheid kunnen dan wegvallen. Ik doe daarom een dringend beroep op het kabinet en de Tweede Kamer om zo snel mogelijk een oplossing te vinden voor dit probleem.”

Echte wetgeving

In een persbericht van de VNCI reageert Wientjes ook op de Miljoenennota. Hij ziet daarin zowel positieve als negatieve elementen. Zo zegt Wientjes het jammer te vinden dat de vennootschapsbelasting niet is verlaagd. Ook zegt hij ‘de intentie van dit kabinet te steunen’ om voortvarend met de uitvoering van het klimaatakkoord te beginnen. “Maar vooralsnog zijn het alleen doelstellingen. We moeten nog zien wat er uiteindelijk aan echte wetgeving gaat komen, hoe het met de SDE+ uitpakt en met de aangekondigde CO2-heffing, die overigens door de VNCI is geaccepteerd, mits het een heffing is over vermijdbare CO2-uitstoot.” (Foto: Danny Cornelissen)

Zie ook: ‘We moeten het beter vertellen’