Meeuwen

Deltalinqs heeft haar zorgen geuit over de trage totstandkoming van een nieuw Faunabeheerplan. Hierdoor kunnen bedrijven in de haven mogelijk geen maatregelen nemen tegen agressieve meeuwen.

“Meeuwen op bedrijfsterreinen zijn een risico voor de veiligheid van werknemers en de kwaliteit van de werkuitvoering. Meeuwen broeden op terreinen van terminals en industrieën. In het broedseizoen kunnen de oudervogels agressief zijn jegens mensen in de nabijheid van het nest”, schrijft Deltalinqs eind vorig jaar aan de Faunabeheereenheid Zuid-Holland (FBE). 

Ontheffing

Willen bedrijven maatregelen tegen meeuwen nemen, dan hebben zij een ontheffing nodig op het Faunabeheerplan. Het huidige Faunabeheerplan is echter verlopen, en zonder nieuw plan is het niet mogelijk een nieuwe ontheffing voor 2020 aan te vragen. Daarbij komt dat de totstandkoming van een nieuw Faunabeheerplan vertraging heeft opgelopen. 

Veiligheid in het geding

Voor Deltalinqs is dit reden haar zorgen te uiten. De belangenorganisatie schreef vorige maand een brief over de trage gang van zaken. “Onze leden maken zich zorgen of er tijdig – voor het broedseizoen 2020 – ontheffingen afgegeven kunnen worden. Zonder ontheffing kunnen er geen maatregelen worden uitgevoerd en komen de volksgezondheid, openbare veiligheid en de veiligheid van het luchtverkeer in het geding”, aldus Deltalinqs.

Broeden meeuwen

De FBE liet daarop weten alsnog haast te willen maken. Deze maand wil het een conceptplan voorleggen aan Gedeputeerde Staten. Gezien de hoge temperaturen wordt er rekening gehouden met een vervroegde broedperiode.

Zie ook: Raffinaderij BP opent poorten voor filmcrew