Zonne-energietest van start in de Slufter

drijvend zonnepark

Deze week is in De Slufter een grootschalige test met drijvende zonnepanelen van start gegaan. De panelen draaien met de zon mee en wekken daardoor een kleine twintig procent meer energie op.

Drijvend zonnepark

De pilot op de Maasvlakte is een gezamenlijk project van het Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, SunFloat en Deltares. In het baggerdepot, dat een van de meest zonrijke plekken van Nederland is, staan honderdtwintig zonnepanelen opgesteld. Deze drijven op twintig vlotten. Bijkomend voordeel van deze constructie is dat dit de reflectie en koeling van het water ook aanzienlijk voordeel opleveren. Eerdere, kleinere proeven met drijvende zonnepanelen waren veelbelovend, aldus het havenbedrijf. Deze test op grotere schaal zal ongeveer een jaar duren.