Zeeuwse Green Deal Aardgasvrije Wijken 

De gemeenten Middelburg, Veere en netbeheerder Enduris hebben in het bijzijn van een delegatie van het ministerie van Economische zaken, een Green Deal ondertekend. Deze Green Deal stelt gemeenten in staat om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas.

Hiermee wordt een concrete stap gezet in de uitwerking van de Energieagenda en het Zeeuws Energieakkoord. Zo hebben de gemeenten Middelburg en Veere de ambitie om alle nieuwbouw voortaan zonder aardgas te laten uitvoeren. Dit vraagt om een nauwe lokale samenwerking tussen gemeenten en netbeheerder Enduris. Samen gaat men dan ook onderzoeken hoe alternatieve warmtevoorzieningen kunnen worden georganiseerd. Enduris zal gemeentes ondersteunen met haar kennis en data over energietransitie en het gasnetwerk.