Zeeuws transport op steeds duurzamer spoor

gevaarlijke stoffen

Het transport van goederen van en naar de Zeeuwse havens verloopt steeds meer via het spoor en de binnenvaart. Het vervoer over de weg nam juist af, tot tevredenheid van Zeeland Seaports.

Uit oogpunt van duurzaamheid wil het havenbedrijf de transportbewegingen meer via het spoor en de binnenvaart, en minder over de weg laten verlopen.

Uitbreiding spoor

Cijfers over 2016 laten zien dat het, weliswaar met kleine stapjes, de goede kant op gaat. Van de dat jaar 33 miljoen ton overgeslagen goederen werd zes procent via het spoor behandeld, twee procent meer dan vier jaar eerder. 54 procent ging per binnenvaart verder het achterland in, wat een toename van drie procent is. Het wegtransport nam met één procent af. Wil het spoorwegvervoer de komende jaren verder kunnen doorgroeien, dan is uitbreiding van het spoor in Vlissingen en Zeeuws-Vlaanderen noodzakelijk, vindt Zeeland Seaports. (Foto: Danny Cornelissen)