Dat in de haven van Rotterdam regelmatig enorme schepen te bewonderen zijn, is bekend. Op vrijdag 16 mei a.s. zullen in het Geuzenbos ook ’s werelds grootste runderen worden losgelaten.

Hiermee wil het Havenbedrijf Rotterdam het Tauros-programma ondersteunen, wat een initiatief is van de Stichting Taurus. Met dit project worden beoogd de Tauros terug te fokken. Dit is een volledig zelfredzaam rund, dat nauw aansluit op wat het oerrund ooit was. De Stichting Tauros zal de begeleiding van de beesten voor haar rekening nemen. Dit zal gebeuren in overleg met Staro Natuur en Buitengebied, het bedrijf dat namens het Havenbedrijf verantwoordelijk is voor het natuurlijk beheer van de Rotterdamse haven.