Staatssecretaris Wilma Mansveld (Infrastructuur en Milieu) reserveert zeventien miljoen euro voor de grensoverschrijdende spoorverbinding Groningen – Leer/Bremen. Met de beoogde verbinding kan de reistijd voor treinreizigers tussen Groningen en Duitse steden uiteindelijk tot minder dan twee uur worden verkort.

Trein in Eemshaven

Het provinciebestuur van Groningen, dat zelf 85 miljoen euro reserveert voor de aanleg van de verbinding, vroeg eerder om een bijdrage uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport project ‘Grensoverschrijdend Spoorvervoer’. Een investering in deze verbinding geeft een enorme impuls aan beide regio’s en in het verlengde daarvan een goede verbinding tussen de metropolen Amsterdam en Hamburg. Om daadwerkelijk aanspraak te kunnen maken op het gereserveerde bedrag, moet de provincie voor 1 juli 2016 duidelijk maken wat de grootste problemen zijn met de huidige spoorverbinding, welke varianten voor de aan te leggen verbinding onderzocht zijn, wat de kosteneffectiviteit is en hoe de kosten over beide landen verdeeld kunnen worden. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu zal de provincie ondersteunen bij het vinden van draagvlak en financiering in Duitsland. Ook zal het ministerie samen met ProRail, NS en regionale vervoerders onderzoeken hoe de belangrijkste stations die binnen het traject vallen, op de spoorlijn kunnen worden aangesloten.