Wrakkenknijper

Bij het verdiepen van de Nieuwe Waterweg zijn het Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat op een oud scheepswrak gestuit. Dit wordt nu met een wrakkenknijper opgeruimd.

Het verdiepen van de Nieuwe Waterweg is een jaar geleden van start gegaan. Het doel is de vaarweg toegankelijk te maken voor schepen met een diepgang van 15 meter. Hierdoor kunnen zeeschepen met een dergelijke diepgang – Aframax- en de nieuwe Panamax-schepen – voor het eerst de Botlekhavens bereiken. Per schip kan dan tot de helft meer lading worden vervoerd.

Ss Chryssi

Maar zover is het nog niet. Bij de baggerwerkzaamheden werden de restanten van het in 1938 gezonken vrachtschip ss Chryssi gevonden. Het is door de jaren heen een paar honderd meter door de stroming verplaatst. Het schip ligt nu ter hoogte van de Poortershaven bij Maassluis op een diepte van 15,50 meter, terwijl de vaargeul op dat punt 16,20 meter diep moet worden.

Wrakkenknijper

Rijkswaterstaat heeft duik- en bergingsbedrijf W. Smit uit Rotterdam opdracht gegeven het wrak te bergen. Het bedrijf zet hiervoor een wrakkenknijper in, dat de restanten stukje bij beetje weghaalt totdat de gewenste diepte is bereikt. Voordat deze werkzaamheden zijn afgerond, kunnen schepen de werkplek passeren. Wel dienen deze genoeg afstand tot de werkvaartuigen te houden. (Foto: Ries van Wendel de Joode)

Zie ook: Naar drie grote schepen per tij