Tankopslagbedrijf Vopak heeft zijn brutowinst in het derde kwartaal met negen procent terug zien lopen. Dit is te wijten aan ‘lastige marktomstandigheden’ in Europa en wisselkoerseffecten.

De brutowinst in het derde kwartaal kwam uit op 131,9 miljoen euro. De bezettingsgraad van de opslag bedroeg 87 procent, wat vier procent lager is dan in dezelfde periode vorig jaar. De opslagcapaciteit voor olie, gas en olieproducten groeide dit jaar met twee procent. Vopak denkt zijn winstprognose tussen de 730 en 780 miljoen euro nog steeds waar te kunnen maken. Het bedrijf ziet vooral kansen in Azië en het Midden-Oosten, waar de vraag naar opslagcapaciteit toeneemt. In de VS en Brazilië wordt dit juist minder. In Nederland is er minder vraag naar de opslag van ruwe olie, gasolie en biobrandstof.