Wifi in haven voor binnenvaart       

Medio november ondertekenden Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten (BND) en Havenbedrijf Rotterdam een overeenkomst voor een pilot met wifi voor de binnenvaart.

wifi

De overeenkomst voor drie jaar werd ondertekend door hoofd IV Helma Broers-Kersbergen van het havenbedrijf en Ries Bode, voorzitter van Stichting Binnenvaart Netwerk Diensten (BND). Havenbedrijf Rotterdam faciliteert en de stichting beheert en exploiteert het netwerk.

Havenbedrijf Rotterdam ondersteunt BND in het realiseren van haar ambities om wifi beschikbaar te maken in de Nederlandse havens en op andere belangrijke locaties voor de binnenvaart. Als pilot wordt er in Rotterdam in eerste instantie wifi aangeboden in twee geselecteerde havenbekkens: de Maashaven en Geulhaven. Bij gebleken succes en gebruik van de wifi door de binnenvaart wordt gekeken naar verder uitrol van wifi of het aanbieden van een andere connectiviteit voor de sector.

Digitalisering is voor het Havenbedrijf een belangrijk aandachtsgebied. Wifi voor de binnenvaartsector draagt hieraan bij. BND is één van de initiatieven van het Programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) van Rijkswaterstaat. Dit initiatief richt zich onder meer op het leveren van digitale diensten voor de binnenvaart in de vorm van een Binnenvaartnet (wifi hotspots). Daarnaast richt het zich ook op het verbeteren van de kwaliteit van mobiel internet. Met het initiatief speelt BND gelijk in op het thema digitale gastvrijheid in de binnenhavens.