H-Vision

Minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat heeft in Rotterdam de haalbaarheidsstudie van het project H-Vision in ontvangst genomen. Hierin is de productie en het gebruik van blauwe waterstof onderzocht.

Liefst zestien partijen namen deel aan het project, dat onder leiding van Deltalinqs werd uitgevoerd. Belangrijkste uitkomst van de studie is dat het gebruik en de productie van blauwe waterstof in de Rotterdamse regio ook op grootschalig niveau mogelijk is. Blauwe waterstof wordt uit aardgas gemaakt, waarbij de vrijkomende CO2 wordt afgevangen.

H-Vision

“De industrie neemt hier het voortouw om met een praktische oplossing al op korte termijn de uitstoot van CO2 drastisch terug te brengen”, zegt Steven Lak, voorzitter van Deltalinqs. “De waterstofketen en de bijbehorende infrastructuur die er komen voor H-Vision maakt het ook mogelijk groene waterstof makkelijker in het systeem in te passen. H-Vision heeft daarmee twee belangrijke kwaliteiten: het snel verlagen van de CO2-uitstoot en het versnellen van de energietransitie als wegbereider van de toekomstige groenewaterstofeconomie.”

Gidsland

In een reactie gaf Wiebes aan ‘dat Nederland de ambitie heeft om gidsland te worden op het gebied van waterstof’. Ook zei hij dat ‘de weg naar groene waterstof verloopt via blauwe waterstof’.
De volgende partijen nemen deel aan H-Vision: Air Liquide, BP, Deltalinqs, EBN, ENGIE, Equinor, GasTerra, Gasunie, Linde, OCI Nitrogen, Havenbedrijf Rotterdam, Shell, TAQA, TNO, Uniper en Vopak.

Binnenkort meer hierover in Europoort Kringen.

Zie ook: Eerste aanzet tot bouw groenewaterstoffabriek