Alcohol- en drugstesten

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale zaken en werkgelegenheid) wil ‘de mogelijkheid verkennen’ dat werkgevers in de chemie hun werknemers alcohol- en drugstesten kunnen afnemen. Hiervoor is een wijziging in de wet vereist.

Nu kunnen werknemers in Nederland hun werknemers geen alcohol- of drugstesten afnemen. Persoonsgegevens die daarmee worden verkregen, worden namelijk vanuit de AVG beschouwd als bijzondere gezondheidsgegevens. Op grond van diezelfde AVG is het alleen toegestaan om onder werktijd op alcohol en drugs te controleren als daar een wettelijke grondslag voor is.

Alcohol- en drugstesten

De staatssecretaris maakt nu dus bekend die mogelijkheid voor chemiebedrijven te willen verkennen. Het zou het slotstuk zijn van Alcohol-, Drugs- en Medicijnbeleid (ADM-beleid) binnen die ondernemingen. Van Ark: “Werknemers die binnen een organisatie werkzaam zijn onder invloed van alcohol of drugs leveren een veiligheidsrisico op voor zichzelf, voor hun collega’s en voor hun omgeving. Dit gedrag hoort niet thuis op de werkvloer. Ik vind het belangrijk dat hiertegen kan worden opgetreden, omdat iedereen veilig moet kunnen werken. Ik wil daarom het afnemen van testen op alcohol en drugs op de werkplek in specifieke risicovolle situaties mogelijk maken.”

Zie ook: Veiligheidsprestaties kosten Sif-medewerkers bonus