Wethouder Bonte
Arno Bonte

Het Rotterdams Klimaatakkoord is vrijdag 22 november in de Schiecentrale ondertekend. Het document bevat bijna vijftig maatregelen of ‘deals’, opgesteld door ruim honderd bedrijven. Wethouder Bonte ziet het als een ‘keerpunt’.

Sinds het afgelopen voorjaar hebben vijf voorzitters aan even zoveel klimaattafels aan het Rotterdamse Klimaatakkoord gewerkt. Er waren de volgende klimaattafels: Haven & Industrie, Gebouwde Omgeving, Mobiliteit, Schone Energie en Consumptie. Alice Krekt (Deltalinqs) leidde de klimaattafel Haven & Industrie. Het werk aan de tafels heeft tot 49 klimaatdeals geleid, die een impuls moeten geven aan een CO2-arme economie.

Wethouder Bonte

‘Een keerpunt voor de havenstad’, zo karakteriseert wethouder duurzaamheid Arno Bonte het resultaat. “Van oudsher zijn we een grote vervuiler. Daar willen we voorgoed vanaf. Onze ambitie is om binnen tien jaar koploper duurzaamheid te worden. Met een schone en circulaire economie en de groenste haven van de wereld.” Bonte wijst ook op de economische kansen die de energietransitie biedt. “Dat is misschien wel de grootste winst van het Rotterdamse Klimaatakkoord. In Rotterdam wordt de noodzaak van de energietransitie niet alleen breed gedragen, maar ook gezien als mogelijkheid om kansen voor extra bedrijvigheid en nieuwe werkgelegenheid te verzilveren.”

Waterstofinfrastructuur

In het akkoord staan voorstellen om offshore windparken voor de Rotterdamse kust te bouwen, het aanleggen van een waterstofinfrastructuur voor het verduurzamen van de industrie en grootschalige isolatie van woningen. (Foto: Twitter)

Zie ook: ‘Ik ben nog niet klaar’