Pesten bespreekbaar maken

Pesten tast de waardigheid van mensen aan, verpest het plezier in werk en leidt tot psychische problemen en uitval. Minister Asscher is de campagne www.herkenpesten.nl begonnen omdat een half miljoen werknemers wel eens met pesten te maken heeft.

Asscher

 

Pesten op het werk heeft grote impact op de mensen die het overkomt en zorgt naar schatting jaarlijks voor vier miljoen extra verzuimdagen. Dat betekent negenhonderd miljoen euro aan loondoorbetaling voor werkgevers, zo berekende TNO. Onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW liet zien dat de helft van de leidinggevenden en veertig procent van de werknemers weleens heeft meegemaakt dat een collega werd gepest.