Vanwege de goede resultaten in het eerste half jaar wordt het investeringsprogramma van de Rotterdamse haven naar voren getrokken.

De komende jaren nemen de investeringen weliswaar af, vanwege het gereedkomen van de Maasvlakte 2, maar desondanks blijft er een fors investeringsprogramma over. Ook heeft het Havenbedrijf in beeld gebracht wat de ondernemingen in het industriële cluster zelf op de lei hebben staan. Zo investeren de bedrijven volgend jaar een twee miljard, waarvan eenderde in (modernisering van) raffinaderijen, en eenderde in energiecentrales en bijbehorende voorzieningen. Veel werk aan de winkel dus, in het Rotterdams havengebied. In het volgende nummer daarover meer.