Dat industriële restwarmte een belangrijke rol kan spelen bij de energietransitie, daarover is iedereen het wel eens.

Toch wordt overtollige warmte in de Rotterdamse haven nog maar spaarzaam uitgewisseld of aan derden geleverd. Grootschalige projecten en duidelijkheid vanuit Den Haag moeten dat veranderen. Een informatie hierover vind je in de mei-editie van Europoort Kringen. Klik hier om een abonnement op Europoort Kringen te nemen!