Verduurzamen

De website Verduurzamingindustrie.nl moet industriële bedrijven hulp bieden bij het verduurzamen van de productieprocessen. Er is zowel informatie als inspiratie te vinden.

Het onlangs gestarte ‘platform’ is een initiatief van RVO, VEMW en FedEC. De website biedt antwoorden op vragen, er is ‘inspiratie’ te vinden en ook zijn er experts beschikbaar om vragen te beantwoorden. Via de site kan contact met samenwerkingspartners worden gelegd voor het verminderen van de CO2-uitstoot. Het is de bedoeling dat de verzamelde kennis en informatie de komende jaren wordt uitgebreid. 

Verduurzamen

“Er is al veel hulp en kennis beschikbaar voor de industrie, maar we merken dat de beschikbare informatie vaak versnipperd is”, legt voorzitter Gertjan Lankhorst uit van VEMW. “Hierdoor is het voor ondernemers lastig om de juiste keuze te maken. Met het platform Verduurzaming Industrie willen we de informatie op een overzichtelijke manier beschikbaar stellen. Informatie die niet alleen gaat over de problemen die ondernemers bij de verduurzamingsoperatie tegenkomen, maar ook manieren om die problemen op te lossen. Door bundeling van wat er al beschikbaar is, wat er nodig is en wat mogelijk is richting 2030, en de twintig jaar daarna.”

Zie ook: Havens werken aan informatiesysteem voor duwbakken