Waterstoffabriek interessant voor Rotterdam

AkzoNobel en Gasunie hebben aangekondigd in Delfzijl een waterstoffabriek te willen bouwen. Op zee opgewekte windstroom zal er in groene waterstof worden omgezet.

De bouw van de waterstoffabriek staat voor 2019 op het Chemie Park Delfzijl gepland. De elektrolyse-installatie gaat elektriciteit splitsen in waterstof en zuurstof. Uit de waterstof kunnen ammoniak en methanol worden gewonnen, waardevolle bouwstenen voor de chemische industrie. Ook kan de waterstof worden ingezet voor mobiliteitstoepassingen.

Waterstoffabriek

Nog niet eerder is in Europa een installatie met een dergelijke capaciteit gebouwd. De fabriek krijgt een capaciteit van 20 megawatt, terwijl de grootste nu 1 megawatt groot is. De installatie in Delfzijl zal jaarlijks elektriciteit kunnen omzetten in 3.000 ton groene waterstof. Volgens AkzoNobel en Gasunie is dat voldoende om driehonderd bussen op waterstof te laten rijden.

In Rotterdam toepasbaar

De waterstoffabriek in Delfzijl moet het startpunt vormen van grotere, krachtigere installaties. Zowel AkzoNobel als Gasunie zeggen fabrieken met een capaciteit vanaf 100 megawatt te willen bouwen. Het Havenbedrijf Rotterdam volgt de ontwikkelingen in het noorden met argusogen. Het ziet kansen op de Maasvlakte een soortgelijk project te starten. We hebben goed contact met beide bedrijven over de ontwikkeling van duurzame waterstof. Als het project in Groningen van de grond komt, dan is de daar opgedane kennis ook elders, zoals in Rotterdam, toepasbaar”, verklaart een woordvoerder van het havenbedrijf in het Financieele Dagblad.

Aardgas vervangen

Marcel Galjee, energy director bij AkzoNobel, wijst op de voordelen die het gebruik van groene waterstof in de industrie met zich meebrengt. “De industrie is belangrijk voor de economie, maar is ook verantwoordelijk voor een groot aandeel in de CO2-uitstoot. De overgrote meerderheid van de 800.000 ton waterstof die de Nederlandse industrie jaarlijks gebruikt, wordt uit aardgas gemaakt. Door dit te vervangen door groene waterstof zal de CO2-uitstoot met zeven miljoen ton worden verlaagd. De meeste mogelijkheden liggen echter in grootschalige productie als basis voor groene chemie.”

Zie ook: Havenbedrijf Rotterdam ook voor windenergie-eiland