Waterbouwkundige prijs Maasvlakte 2

De aanleg van de Tweede Maasvlakte is onderscheiden met de prof. dr. ir. J.F. Agemaprijs. Het Koninklijk Instituut van Ingenieurs (KIVI) kent deze eens in de vijf jaar toe aan het gehele team van opdrachtgever, ontwerper en aannemer.

Aanleg Maasvlakte 2

In het geval van het project Maasvlakte 2 zijn dit opdrachtgever Havenbedrijf Rotterdam en aannemers Van Oord en Boskalis, verenigd in aannemerscombinatie PUMA. Tijdens de Waterbouwdag 2015 in Rotterdam werd de winnaar bekendgemaakt. Maasvlakte 2 was samen met vier andere waterbouwprojecten genomineerd. Dirk Hamer, voormalig projectdirecteur van PUMA, verklaart dat samenwerking tussen de opdrachtgever en het consortium resulteerde in diverse innovatieve oplossingen voor ontwerp, uitvoeringsmethoden en surveytechnieken. “Zoals de harde zeewering, een blokkendam waarin betonelementen zijn hergebruikt in combinatie met een keienstrand. Daarnaast is in het project Maasvlakte 2 veel aandacht geweest voor duurzaamheid in ontwerp, inrichting en uitvoering. Zo werd gekozen voor een zandwinlocatie dicht bij de kust om energiekosten te besparen en uitstoot te reduceren.”