Waterbestendigheid Westpoort in kaart gebracht

De kans dat het gebeurt is niet groot, maar wat áls het Amsterdamse havengebied Westpoort onder water loopt? Deze week is een onderzoek gepresenteerd naar de waterbestendigheid van Westpoort.

Het rapport ‘Waterbestendig Westpoort’ is deze week aan het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de deltacommissaris gepresenteerd.

Richtingen

In Westpoort staan niet alleen chemische fabrieken, maar het gebied herbergt ook stroomvoorziening, afvalwaterzuiveringsinstallaties en het warmtenet. In het rapport staat beschreven op welke manier dit alles zo goed mogelijk kan worden beschermd. Hierbij wordt uitgegaan van drie richtingen. Ten eerste informatievoorziening en bewustwording van de overstromingsrisico’s, ten tweede acties om schade te beperken en vitale functies snel weer op gang te brengen, en ten derde het aanhaken op de ontwikkeling van Haven Stad en van ‘waterrobuuste’ datacenters.