‘Warmtenetwerk kan nog mislukken’

Han Weber, gedeputeerde bij de provincie Zuid-Holland, stelt dat het realiseren van een warmtenetwerk nog lang geen gelopen koers is. Zeker nu het Rijk geen financiële steun biedt.

Op een bijeenkomst vorige week in Den Haag zei Weber het ‘teleurstellend’ te vinden dat de Miljoenennota geen financiële bijdrage bevatte voor de in Zuid-Holland te bouwen warmterotonde. Die moet woningen en kassen in het gebied boven Rotterdam verwarmen met restwarmte van fabrieken in het havengebied.

Financieren

Weber: “Nu is kostbare tijd verloren gegaan. Wij hebben rijkssteun nodig. In totaal gaat het om twintig à vijfentwintig miljoen euro. Het project is een kans die we niet verloren mogen laten gaan. Het valt niet uit te sluiten dat het alsnog mislukt. De provincie is nu aan het bekijken of het zelf kan financieren.”