HES Hartel Tank Terminal

English translation ->

Binnenvaartschepen krijgen bij de HES Hartel Tank Terminal de mogelijkheid aangeboden om van walstroom gebruik te maken. Mogelijk komt er ook walstroom voor zeeschepen.

Op de Hartelstrook in de haven van Rotterdam wordt gewerkt aan de bouw van de HES Hartel Tank Terminal. Onlangs werd bekend dat alle negen ligplaatsen voor binnenvaartschepen van walstroom zullen worden voorzien. Hierdoor hoeven deze schepen geen generator aan boord te laten draaien als ze aan wal liggen, wat de uitstoot van onder meer fijnstof, stikstof en CO2 vermindert.

Zeeschepen

HES International, het moederbedrijf van de nieuwe terminal, laat weten dat het eens in de vijf jaar zal onderzoeken of walstroom ook op de zes ligplaatsen voor zeeschepen kan worden aangeboden. 

HES Hartel Tank Terminal

De terminal krijgt een capaciteit van 1,3 miljoen kubieke meter en zal worden gebruikt voor de op- en overslag van petroleumproducten en biobrandstoffen. Volgens HES is het de eerste opslagterminal in Nederland die wordt gebouwd volgens de PGS 29-voorschriften. Dit houdt in dat de terminal aan strenge veiligheids- en milieueisen moet voldoen. 

Tachtig medewerkers

De verwachting is dat de nieuwe terminal eind volgend jaar in gebruik kan worden genomen. HES zegt te zijn gestart met het werven van de tachtig medewerkers die de terminal gaan runnen. (Foto: Paul Martens/HES International)

Zie ook: Kademuren tijdig klaar ondanks archeologische vondsten

English translation

Shore power at HES Hartel Tank Terminal

At the HES Hartel Tank Terminal, barges are offered the opportunity to make use of shore power. Possibly there will also be shore power for seagoing vessels.

On the Hartel strip in the port of Rotterdam, the HES Hartel Tank Terminal is under construction. The company recently announced that all nine berths for inland vessels will be supplied with shore power. As a result, these ships will not have to run a generator on board when they are moored on shore, which will reduce emissions of amongst other particulates, nitrogen and CO2.

Ocean-going vessels

HES International, the parent company of the HES Hartel Tank Terminal, announces that it will investigate once every five years whether shore power can also be supplied to the six berths for ocean-going vessels. 

1,3 million cbm

The terminal will have a capacity of 1.3 million cubic meters and will be used for the storage and transshipment of petroleum products and biofuels. According to HES, it will be the first storage terminal in the Netherlands to be built according to PGS 29 regulations. This means that the terminal must meet strict safety and environmental requirements. 

Eighty employees

The expectation is that the new terminal can be commissioned at the end of next year. HES says it has started recruiting the eighty employees who will run the terminal. (Photo: Paul Martens/HES International)