VWO-scholieren maken kennis met stad en haven

Volgende week beginnen zestig VWO-scholieren aan een ‘verrijkingsproject’ over stad en haven. De leerlingen gaan zelf onderzoek doen naar transportketens en migratie.
Campus Woudestein

Het project is een initiatief van de Erasmus Universiteit. De aftrap van het verrijkingsproject vindt op 5 maart op campus Woudestein plaats, waar prof.dr. Hein Klemann (ESHCC) en prof.dr. Rob Zuidwijk (RSM) colleges zullen geven. Hierna verrichten de scholieren onderzoek, dat circa tien weken duurt. Zij worden hierin begeleid door tutorstudenten en ondersteund door digitale bronnen. Het is de bedoeling dat de scholieren het project afsluiten met presentaties van hun onderzoek op de Erasmus Universiteit. Het project richt zich op scholieren in de leeftijd tussen dertien en vijftien jaar, die meer aankunnen en behoefte hebben aan ‘verrijkingsonderwijs’. (Foto: Erasmus Universiteit, Eric Fecken)