Waterstofinfrastructuur

English translation ->

Vopak heeft het conserveringscontract met Van der Ende Steel Protectors verlengd. Het bedrijf gaat de conserveringswerkzaamheden verzorgen bij de acht terminals van Vopak in Nederland.

De twee bedrijven werken al langer samen, sinds 2014 om precies te zijn. Na een tender voor een nieuw conserveringscontract te hebben uitgeschreven, koos Vopak opnieuw voor Van der Ende Steel Protectors. Beide partijen gaan het contract voor een langere tijd aan.

Conserveringscontract

Van der Ende Steel Protectors, dat dit nieuws bekendmaakte, gaat de conserveringswerkzaamheden op zich nemen voor de acht terminals van Vopak in Nederland. “De keuze van Vopak om het contract weer te verlengen toont aan dat we als bedrijf de juiste koers varen: veiligheid, kwaliteit en betrouwbaarheid voor een redelijke prijs”, aldus Van der Ende Steel Protectors.

Vertrouwen

Het in Barendrecht gevestigde staalonderhoudsbedrijf zegt het vertrouwen van Vopak te danken aan de medewerking die het verleent aan diens doelstellingen op het gebied van innovatie, efficientieverbeteringen en goede prestaties op het gebied van veiligheid en kwaliteit. “Wij bedanken Vopak voor het vertrouwen en de gunning van het contract.” (Foto: Danny Cornelissen)

Zie ook: Raffinaderij BP opent poorten voor filmcrew

English translation

Vopak extends conservation contract

Vopak has extended the conservation contract with Van der Ende Steel Protectors. The company will take care of the conservation work at Vopak’s eight terminals in the Netherlands.

The two companies have been working together for some time, since 2014. After a tender for a new conservation contract, Vopak once again chose Van der Ende Steel Protectors. Both parties will enter into the contract for a longer period of time.

Conservation contract

Van der Ende Steel Protectors will take on the conservation work for Vopak’s eight terminals in the Netherlands. “Vopak’s choice to extend the contract again shows that we as a company are on the right track: safety, quality and reliability for a reasonable price”, says Van der Ende Steel Protectors.

Trust

The Barendrecht-based steel maintenance company says it owes Vopak’s confidence to the cooperation it gives to its objectives of innovation, efficiency improvements and good performance in terms of safety and quality. “We would like to thank Vopak for its trust and the award of the contract.”