Vopak rondt overname af van industriële terminals

Industriele terminals
Productielocatie van Dow in St. Charles, Louisiana. (Foto: Dow)

English translation ->

Dow heeft definitief drie industriële terminals aan de Amerikaanse oostkust overgedaan aan Vopak en het Global Energy & Power Infrastructure Fund van investeerder BlackRock.

Vopak en het Global Energy & Power Infrastructure Fund (GEPIF) hebben hiervoor de joint venture Vopak Industrial Infrastructure Americas LCC opgericht. Ze betalen Dow 620 miljoen dollar voor de drie terminals. 

Langlopende serviceafspraken

De drie terminals zijn allemaal gevestigd naast een productielocatie van Dow. Vopak Industrial Infrastructure Americas heeft met Dow langlopende serviceafspraken gemaakt voor opslag- en infrastructurele diensten. 

Opslagcapaciteit

Bij elkaar opgeteld hebben de terminals een opslagcapaciteit van 852.000 kubieke meter. De terminal in Freeport, Texas, heeft 53 tanks (140.000 m3) waarin chemicaliën worden opgeslagen. Die in St. Charles, Louisiana, is groter, met 73 tanks die samen goed zijn voor een opslagcapaciteit van 409.000 m3. Ook hier worden chemicaliën in opgeslagen. De derde terminal, in Plaquemine, Louisiana, telt 30 opslagtanks (303.000 m3), waarin chemicaliën en geraffineerde producten worden opgeslagen. Bij de terminals horen verder 16,4 hectare aan terrein, 36 ligplaatsen voor schepen en verschillende pijpleidingen.

Zie ook: Walter Moone (Vopak): Diversificatie helpt

English translation

Vopak completes takeover of industrial terminals 

Dow has definitively transferred three industrial terminals on the American east coast to Vopak and the Global Energy & Power Infrastructure Fund of investor BlackRock.

Vopak and the Global Energy & Power Infrastructure Fund (GEPIF) set up the joint venture Vopak Industrial Infrastructure Americas LCC for this purpose. They will pay Dow 620 million dollars for the three terminals. 

Long-term service agreements

The three terminals are all located next to a Dow production site. Vopak Industrial Infrastructure Americas has made long-term service agreements with Dow for storage and infrastructure services. 

Storage capacity

In total, the terminals have a storage capacity of 852,000 cubic meters. The terminal in Freeport, Texas, has 53 tanks (140,000 cbm) in which chemicals are stored. The one in St. Charles, Louisiana, is larger, with 73 tanks that together have a storage capacity of 409,000 cbm. Chemicals are also stored in these tanks. The third terminal, in Plaquemine, Louisiana, has 30 storage tanks (303,000 cbm), in which chemicals and refined products are stored. The terminals also include 16.4 hectares of land, 36 vessel berths and various pipelines.