offshore elektrolyser

TNO en Nexstep zijn bezig met de voorbereidingen voor het testen van een 1 MW offshore elektrolyser. Als locatie voor de proef is het platform Q13a-A gekozen, 13 kilometer voor de kust van Scheveningen.

Het platform is eigendom van Neptune Energy, dat meewerkt aan de eerste offshore groenewaterstofpilot ter wereld. De test, die ‘PosHYdon’ als naam heeft gekregen, is een initiatief van TNO en Nexstep, de Nederlandse vereniging voor ontmanteling en hergebruik. Het doel is om ervaring op te doen met het produceren van waterstof op zee en te zien welke invloed zout op een elektrolyser heeft.

Offshore elektrolyzer

Om groene waterstof te maken, zal zeewater op het platform worden omgezet in gedemineraliseerd water. Door offshore windturbines opgewekte elektriciteit wordt gebruikt om groene waterstof te produceren. Dit gebeurt met een 1 MW elektrolyser in een zeecontainer, die op het platform wordt geplaatst. Nu zijn de bij de test betrokken partijen bezig met het ontwerp en engineering. In de loop van 2021 zal de eerste groene waterstof op zee worden geproduceerd.

Onderzoeksconsortium

De test met de offshore elektrolyser is een spin-off van het North Sea Energy-programma, een publiek-privaat onderzoeksconsortium. Het is opgezet om ‘relevante kennis’ te ontwikkelen om in 2030 tot een ‘nieuw, flexibel en geïntegreerd energiesysteem’ te komen. Tot de deelnemers behoren onder andere TNO, Gasunie, Shell, Rijksuniversiteit Groningen, Boskalis, Bilfinger Tebodin, Royal HaskoningDHV, NAM, Total, EBN en Van Oord.

Zie ook: Eerste aanzet tot bouw groenewaterstoffabriek