Ook in 2014 verwacht organisator Navingo weer een record aantal vacatures op de 8e editie van het Maritime & Offshore Career Event (MOCE) op woensdag 2 april. Vorig jaar boden de 110 bedrijven ruim 2.500 vacatures aan. Nog steeds is er een groot tekort aan technisch en varend personeel in de maritieme & offshore sector, wat resulteert in een groot aantal vacatures in deze boeiende sector.

Hoewel de economie van de meeste Europese landen een kleine groei heeft laten zien in de laatste zes maanden van 2013 en het aantal vacatures langzaam groeit, zijn het nog steeds turbulente tijden op de arbeidsmarkt. Sinds de eerste editie van MOCE in 2007 lag de werkloosheid niet zo hoog als nu (8,5% van de beroepsbevolking). Toch lijken de maritieme en offshore bedrijven zich goed staande te houden. Er is nog steeds een groot tekort aan technisch en nautisch personeel.

Stage- en baangarantie

De scheepvaart in Nederland kampt met een tekort aan zeelieden. Momenteel werken zo’n 3600 Nederlandse zeevarenden aan boord van schepen onder Nederlandse vlag. Maar het aantal zeevarenden slinkt; op zee is er sprake van een tekort aan personeel. Op dit moment staan ongeveer 2000 nautisch studenten ingeschreven bij Nederlandse opleidingen. Elk jaar melden zich zo’n 650 nieuwe studenten aan. Vorig jaar studeerden 300 maritiem officieren af. Dat is niet slecht, vergeleken met andere technische opleidingen, maar toch is het te weinig. De uitstroom afgestudeerden naar de vloot is te laag om het natuurlijk verloop aan boord op te vangen, laat staan het aantal Nederlandse zeevarenden te laten groeien. Er is minstens een verdubbeling van het aantal afgestudeerden nodig.

Voor meer informatie klik hier.