AC-motoren

Meerdere bedrijven hebben belangstelling getoond voor aansluiting op Porthos, het CO2-opslag- en transportproject in de haven van Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam spreekt van een belangrijk signaal.

Het Porthos-project is een initiatief van EBN, Gasunie en het Havenbedrijf Rotterdam. De drie hebben met behulp van een ‘Expression of Interest’-proces gepeild in hoeverre bedrijven belangstelling hebben om mee te doen aan Porthos.

Behoefte

“Meerdere bedrijven hebben zich gemeld en er is ruim voldoende interesse getoond om door te gaan met de vervolgstudies voor het project. Hoewel de interessepeiling niet juridisch bindend is, ziet Porthos dit als een belangrijk signaal dat er behoefte is aan de aan te leggen CO2-infrastructuur”, meldt het Havenbedrijf Rotterdam op zijn website.

Milieueffectrapportage Porthos

De samenwerkende partijen hebben het afgelopen jaar besteed aan het ontwerp van het systeem, dat naar schatting tussen de 400 en 500 miljoen euro moet kosten. De Europese Unie heeft laten weten 6,5 miljoen euro voor vervolgstudies beschikbaar te stellen. Voordat de vergunningen kunnen worden aangevraagd, zal eerst een Milieueffectrapport moeten worden gemaakt. De voorbereidingen hierop zijn gaande.

De investeringsbeslissing zal naar verwachting eind volgend jaar worden genomen. Daarbij speelt het een rol welke plaats CCS in het Klimaatakkoord krijgt toebedeeld.

Zie ook: Uitnodiging aan bedrijven interesse in CCUS-project kenbaar te maken