VNCI-oproep tot sturen op CO2-reductie

De VNCI roept de onderhandelaars voor het nieuwe kabinet op om in het klimaatbeleid CO2-vermindering als ‘primair sturingsinstrument op te nemen. Dit schrijft de vereniging in een brief aan informateur Schippers.

De VNCI noemt de chemische industrie ‘onmisbaar’ in het traject om CO2-reductie en daarmee de verduurzaming aan te jagen, met behoud van onze hoge levensstandaard. VNCI-directeur Colette Alma: “Door een eenzijdige focus van het Nederlandse klimaatbeleid op duurzame energieopwekking zoals de bouw van windmolenparken en het benutten van biomassa voor energiecentrales laat de overheid kansen liggen. Daarom vragen wij de informateur om in het regeerakkoord waar het gaat over klimaatbeleid, CO2-reductie als primair sturingsinstrument op te nemen.” Daarnaast vraagt de VNCI om de nationale investeringsbank Invest-NL primair te richten op verduurzaming en om het Topsectorenbeleid ‘krachtig’ door te zetten.