zeevaart

Het Havenbedrijf Rotterdam stelt vijf miljoen euro beschikbaar voor een stimuleringsregeling die de zeevaart meer ‘klimaatvriendelijk’ moet helpen maken. De regeling dient om demonstratieprojecten te ondersteunen.

Verladers, rederijen, brandstofproducenten en –leveranciers worden door het havenbedrijf uitgenodigd om gebruik te maken van de Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart. De regeling is in het leven geroepen om demonstratieprojecten te ondersteunen met low-carbon of zero-carbon brandstoffen die in Rotterdam worden geleverd.

Concrete projecten zeevaart

“We willen een actieve rol spelen in het verlagen van de CO2-uitstoot van de scheepvaart”, zegt ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam. “Met deze regeling kunnen we verschillende concrete projecten net die ondersteuning geven die nodig is om ze te realiseren.” De havendirecteur kondigde de regeling vorig jaar al aan tijdens de Energy in Transition Summit in april. Deze week is de regeling in werking getreden. De looptijd is tot eind 2022.

Verduurzamen

In september 2018 ging het World Ports Climate Action Program van start, dat is opgezet door het Havenbedrijf Rotterdam. Hierin werken de havenbedrijven van Hamburg, Barcelona, Antwerpen, Los Angeles, Long Beach, Vancouver en Rotterdam samen aan projecten om de scheepvaart te verduurzamen. De Stimuleringsregeling Klimaatvriendelijke Zeevaart sluit hierbij aan, aldus het havenbedrijf.

Zie ook: ‘De energietransitie is een anderssoortige uitdaging’