Verwaarding van natte organische reststromen

Het is niet eenvoudig om op efficiënte wijze natte organische reststromen te verwerken en daar bovendien nog grondstoffen uit te winnen.

Superkritische vergassing

Te denken valt hierbij aan lignocellulosehoudende biomassa, zoals digestaat, reststromen uit de voedingsmiddelenindustrie, organische natte fractie, dierlijke mest en zuiveringsslib, maar ook waterige mengels van organische koolwaterstoffen uit de haven en petrochemische industrie. In Europoort Kringen augustus meer over dit onderwerp. Het gebruik van het superkritisch watervergassingsproces, ontwikkeld door Gensos in samenwerking met de TU Delft, kan voor deze natte reststromen een aantrekkelijk alternatief vormen. Geïnteresseerd geraakt? Klik dan hier voor een abonnement!