Vernieuwd emissiehandelssysteem komt eraan

Vanaf 1 januari 2019 moet een nieuw element in het emissiehandelssysteem van kracht worden. Dit hebben de EU-lidstaten vorige week besloten.

02Abengoa

De nieuwe marktstabiliteitsreserve (MSR) in het emissiehandelssysteem (ETS) moet ervoor zorgen dat met behulp van een virtuele buffer schaarste in de markt wordt gecreëerd. Hierdoor zal de prijs van CO2-rechten worden omhoog gestuwd. Dit is nodig omdat de tarieven zo laag zijn dat bedrijven nauwelijks de behoefte voelen hierdoor hun emissies te verlagen. Het MSR wordt in 2018 opgezet en zal met ingang van 2019 worden ingevoerd.