Verkoop raffinaderij aan Gunvor is rond

MER

De Zwitserse grondstoffenhandelaar Gunvor neemt de raffinaderij in de Europoort over van Kuwait Petroleum. Het wachten is alleen nog op groen licht van de ondernemingsraad en de mededingingsautoriteit.

Raffinaderij Q8 Europoort

Naar verwachting vindt de overdracht van de raffinaderij in het eerste kwartaal van 2016 plaats, zo laat een woordvoerder in het FD weten. Gunvor is van plan de destillatiefaciliteiten voor ruwe olie te sluiten, dit aangezien er in fors in een nieuw fornuis moet worden geïnvesteerd. Ook zal de raffinaderij stoppen met de productie van smeerolie en andere specialistische olieproducten. Deze wijzigingen brengen een verlies aan arbeidsplaatsen met zich mee.

Zie ook: Raffinaderij Q8 mogelijk naar Gunvor