Verkoop op- en overslagbedrijf is aanstaande

Varo Energy

Op- en overslagbedrijf HES International staat te koop. Uit een lijst van dertig geïnteresseerden zijn vijf mogelijke kopers geselecteerd.

Dit meldt het Financieele Dagblad, dat zich baseert op anonieme bronnen in de haven. Tot de partijen die interesse hebben in een overname behoren vooral beleggingsfondsen die zich richten op infrastructuur en energie. HES zelf onthoudt zich van commentaar. De krant meldde in augustus vorig jaar dat HES ‘internationale opties’ aan het overwegen was. De verkoop van het bedrijf was een van de mogelijkheden die tegen het licht werden gehouden. De investeringsmaatschappijen Riverstone (zeventig procent) en Carlyle (dertig procent) zijn nu de eigenaren van HES. Het bedrijf beschikt over grote kolen- en olieterminals in de havens van Rotterdam en Amsterdam. Ook is het eigenaar van de Botlek Tank Terminal en de Hartel Tank Terminal.

Op- en overslagbedrijf

Dat er zoveel belangstelling voor een overname van HES is, wordt door het FD als ‘opmerkelijk’ gezien. Dit vanwege de discussie die er in Nederland – en Rotterdam – over het gebruik en de overslag van kolen. Zo is in de gemeenteraad van Rotterdam een motie aangenomen, die oproept de overslag van kolen in de haven uit te bannen. Invloed op verlenging van het contract van het Havenbedrijf Rotterdam met EMO – onderdeel van HES – had dit overigens niet. Het contract is onlangs met tien jaar verlengd. Daar tegenover staan toch rooskleurige verwachtingen voor de markt voor fossiele brandstoffen. Het Internationaal Energie Agentschap voorziet een met dertig procent toenemende vraag naar fossiele energiebronnen in de jaren tot 2040. Daarom levert de verkoop van opslagterminals over het algemeen nu goede prijzen op.

Diepgaand onderzoek

De vijf partijen die over zijn, krijgen enig inzicht in de boeken van HES. De partij die uiteindelijk als meest aantrekkelijke koper wordt geselecteerd, zal wel in de gelegenheid worden gesteld meer diepgaand onderzoek naar het bedrijf te verrichten.

Zie ook: Bouw nieuwe tankterminal op de Maasvlakte