Vergunningwijzer, ook voor andere havengebieden

Vergunningwijzer
In de Vergunningwijzer werken verschillende partijen samen.

Over niet al te lange tijd, in 2022, treedt naar verwachting de nieuwe Omgevingswet in werking. In de Vergunningwijzer kunnen bedrijven zien wat er gaat veranderen bij het aanvragen van vergunningen.

De nieuwe Omgevingswet bundelt en moderniseert de wetten voor de leefomgeving. Daarbij gaat het onder meer over wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur.

Vergunningwijzer

Een van de gebieden waarop de nieuwe wet invloed gaat hebben, is het aanvragen van vergunningen voor milieubelastende activiteiten. De Vergunningwijzer biedt een ‘wegwijzer’ voor de vergunningplicht van milieubelastende, veel voorkomende activiteiten in de haven. Er staan stappenplannen in en een aantal uitgewerkte cases, voor een chemisch bedrijf, een drogebulkterminal en een containerterminal. 

Antwoord

Het document is opgesteld door het Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, de Veiligheidsregio-Rotterdam-Rijnmond, DCMR Milieudienst Rijnmond en het ministerie van Binnenlandse Zaken. Deze partijen spreken van een ‘concrete en praktische wegwijzer’, die antwoord moet geven op vragen over vergunningplicht, en ook toepasbaar is in andere havengebieden. 

Brede samenwerking

Rosemarie Bastianen, programmadirecteur bij het ministerie van Binnenlandse Zaken, spreekt van een unieke samenwerking. “Wat ik zo bijzonder aan deze wegwijzer vind is dat hij tot stand is gekomen op basis van de behoefte die door het bedrijfsleven zélf tijdens de consultatie naar voren is gebracht. Daarnaast is het mooi om te zien dat iedereen die betrokken is bij vergunningverlening eraan heeft meegewerkt. Deze brede samenwerking, met gedeelde kennis vanuit de praktijk, past natuurlijk perfect in het gedachtegoed van de Omgevingswet.”

Zie ook: Breedste schip met een boeg in Rotterdam