Verduurzaming in de zware industrie

In de energie-intensieve industrie wordt steeds breder de noodzaak tot verduurzaming erkend.

01Danny Cornelissen

Toch zijn er allerlei belemmeringen waardoor grote stappen achterwege blijven, signaleert Ton van Dril van ECN. Deze beleidsmatige ‘lock-in’ moet worden doorbroken. De Nederlandse zware industrie kan niet worden genegeerd bij het werken aan een duurzame energietoekomst. Sterker nog, Nederland kan zich niet veroorloven om aantrekkelijke oplossingen en kansen te laten liggen. In Europoort Kringen meer hierover. Geen abonnee? Klik dan hier voor een abonnement!