“Het aantal transportbewegingen neemt de komende jaren alleen maar toe, niet alleen in de lucht, maar ook op de weg en op het water. Industriële activiteiten hebben te maken met hogere drukken in het proces, hogere temperaturen, meer doorstroom van producten, meer gevaarlijke stoffen in proces en opslag. En dat is ook normaal voor een gezonde economie. Maar tegelijkertijd knagen die aan het veiligheidsbesef, er is dus ook een enorme groei in veiligheidsgevoelige handelingen. Kortom, door de groei zijn weer meer risico’s en near misses.” Aan het woord: Dries Blommers, sinds jaar en dag actief als veiligheidsdeskundige en ondanks zijn leeftijd nog steeds ‘in de running’. Hij vindt dat in ons land de tijd rijp is voor een Preventieraad voor Veiligheid. We spreken hem in het hart van de faculteit Luchtvaart- en Ruimtevaarttechniek van de TU Delft, waar de Simona te bewonderen is. Hij stond mede aan de wieg van deze high tech simulator.