Veel belangstelling voor MOOC’s TU Delft

TU Delft biedt sinds twee jaar gratis online cursussen aan. Inmiddels hebben zich hiervoor al meer dan een half miljoen mensen ingeschreven.

MOOC TU Delft

Voor haar twintig online cursussen heeft TU Delft ruim 600.000 inschrijvingen kunnen noteren. Hoog is het slagingspercentage overigens niet, want ongeveer 17.000 mensen rondden een cursus succesvol af en kregen een certificaat. De meeste inschrijvingen komen uit de VS en India. Meer dan 100.000 mensen schreven zich in voor de Massive Open Online Course (MOOC) Solar Energy.