De binnenvaartsector heeft enthousiast gereageerd op de subsidieregeling Milieumaatregelen binnenvaart. Het totale subsidiebedrag van 6,2 miljoen euro is al overschreden.

Binnenvaartschippers met een sterke bedrijfsmatige binding met het Rotterdamse havengebied konden een beroep doen op de subsidieregeling. Maatregelen die de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) terugdringen, zoals nabehandelingssystemen en de overstap op alternatieve brandstoffen, zoals LNG, komen in aanmerking voor subsidie. Hoe groter het effect van de maatregelen op de luchtkwaliteit, hoe hoger de subsidie.

Gedeputeerde Janssen (provincie Zuid-Holland), wethouder Van Huffelen (gemeente Rotterdam) en portefeuillehouder Van Belzen (Stadsregio Rotterdam) reikten afgelopen vrijdag de subsidiebeschikking uit aan schipper Schapers van de Fixut Maris in Rotterdam.