Uniper en Engie staken medewerking aan Road

Zowel Engie als Uniper trekken zich per 15 september a.s. terug uit Road (Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject). Hierbij zou CO2 van een Rotterdamse kolencentrale worden afgevangen en in zee opgeslagen.

Minister Henk Kamp van Economische Zaken maakte het besluit van de energiebedrijven in een brief aan de Tweede Kamer bekend. Volgens hem hebben ze hiertoe besloten omdat ‘een verdere investering in het project niet meer valt te rechtvaardigen’. Vanwege de onzekerheid in Nederland over energie uit kolen hebben Engie en Uniper een investeringsbeslissing steeds voor zich uit geschoven. De Nederlandse overheid en de Europese Unie hadden samen 330 miljoen euro aan subsidie beschikbaar gesteld. Op jaarbasis zou 1,1 miljoen ton CO2 van de kolencentrale op de Maasvlakte worden afgevangen en in de zeebodem worden opgeslagen. Nu Engie en Uniper afhaken onderzoekt het Havenbedrijf Rotterdam alternatieven. Minister Kamp zegt CCS te willen doorzetten.