Eerste half jaar

Nog niet eerder werden in de haven van Rotterdam zoveel goederen overgeslagen als in het eerste half jaar van 2019. “Het gaat goed met de overslag in de haven”, zegt ceo Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam.

De overslag in de eerste helft van 2019 nam met 3,4 procent toe tot 240,7 miljoen ton in totaal. Vooral blij is Castelein met het doorzetten van de groei in de containeroverslag. Gerekend in TEU nam de overslag van containers met 6,4 procent toe. In tonnen bedroeg de groei 4,8 procent. Dit verschil valt te verklaren door een relatief hoog aandeel lege containers die worden overgeslagen. Het havenbedrijf legt dit uit als ‘de toegenomen noodzaak om lege containers te herpositioneren als gevolg van de onbalans in de handel tussen Europa en Azië’. 

Groei in LNG

De toename in de overslag liet zich zien in vrijwel alle sectoren. In LNG was de groei het grootst (93,9 procent), al is het volume als geheel nog relatief bescheiden: 3,8 miljoen ton. Castelein ook tevreden te zijn met deze ontwikkelingen in LNG. Verder stegen de segmenten ruwe olie (+2,8 procent), biomassa (+82,8 procent) en roll-on, roll-off (+2,7 procent). Dalingen werden genoteerd voor agribulk (-7,2) en minerale olieproducten (-5,8 procent).

Investeren

De omzet nam met 4,0 procent toe tot 357,8 miljoen euro. Ook de winst voor belastingen zat in de lift, met 7,0 procent naar 134,8 miljoen euro. “De financiële resultaten van het havenbedrijf zijn goed. Daardoor kunnen we blijven investeren in de haven, in fysieke infrastructuur en in digitale oplossingen voor handel en logistiek”, aldus Castelein. 

Na het eerste half jaar

Gezien de politieke spanningen wereldwijd heeft Castelein heen torenhoge verwachtingen voor het verdere verloop van dit jaar. “Op macro-economisch terrein blijven de relaties tussen grote handelsblokken in de wereld gespannen. Ook heerst er aanhoudende onzekerheid over de invoering van handelstarieven na Brexit. Beide ontwikkelingen dragen ertoe bij dat de vooruitzichten voor verdere groei van de wereldhandel onzeker zijn.” Daarom houdt het havenbedrijf rekening met ‘een lichte afzwakking’ van de groei in de tweede helft van 2019.

Zie ook: Containers en LNG plussen in 2018