Uitkijktoren Eemshaven geopend

In de Eemshaven is uitkijktoren ‘de Groene Poort’ geopend. Het bouwwerk biedt uitzicht over de haven, Waddenzee en het groene achterland.

Eemshaven

Het ‘bezinningsmonument’, zoals Groningen Seaports de uitkijktoren noemt, verwijst naar de overgang van fossiele naar duurzame energie en het veertigjarig bestaan van de Eemshaven. De toren is ontworpen door Rieks Nap. Hij heeft de zijkanten van de constructie eigenhandig voorzien van een bloemreliëf. De uitkijktoren is tot stand gekomen dankzij subsidiebijdragen van Groningen Seaports, de provincie Groningen, gemeente Eemsmond en het Leefbaarheidsfonds van de NAM. De bebording wordt betaald uit het Waddenfondsproject Kiek over Diek. (Foto: Danny Cornelissen)