Uitbreiding verbod op varend ontgassen

IDB

Het is met ingang van 1 maart a.s. verboden om varend te ontgassen in de provincies Noord-Holland en Utrecht. In Zuid-Holland en Noord-Brabant geldt het verbod al langer.

Varend ontgassen is het afvoeren van damp van vluchtige organische stoffen (VOS) uit de ladingtank van een schip dat aardoliehoudende producten of chemicaliën heeft vervoerd. Hierbij hoeven geen emissiebeperkende maatregelen te worden getroffen. Dit in tegenstelling tot aan de wal. Als tankschepen van lading wisselen, is het gebruikelijk om de in de tank resterende ladingdampen varend te ontgassen voorafgaand aan het laden van een volgende lading. Hiermee wordt voorkomen dat de volgende lading verontreinigd wordt met de vorige lading. Het Havenbedrijf Amsterdam is met ‘een aantal marktpartijen’ in gesprek om ervoor te zorgen dat in de omgeving van de Amsterdamse haven voldoende ontgassingscapaciteit beschikbaar is wanneer het verbod in gaat.